Servicekosten voor een huismeester

Een huismeester zorgt voor onderhoud van het pand, maakt schoon, voert reparaties uit, geeft voorlichting en houdt toezicht. Je kunt bij een huismeester aankloppen indien er overlast is of wanneer er bijvoorbeeld sprake is van drugsgebruik. Uiteraard zijn er wel servicekosten verbonden aan een huismeester. Immers zal ook hij of zij een salaris moeten krijgen. Huurders zullen daarvoor gezamenlijk moeten betalen. Dit wordt meegerekend in de eindafrekening. Hiervoor is een speciale kolom voor op de rekening. Controleer of dit goed berekend is.

Wat doet een huismeester?

Een huismeester voert diverse werkzaamheden uit die in het belang zijn van zowel de verhuurder als huurder. Daarom mag de verhuurder de totale kosten niet volledig aan de verhuurders doorberekenen. Een gedeelte van de kosten dient de verhuurder daarmee zelf te betalen. Gelukkig is er norm voor de verdeling. Deze norm is vastgesteld door de Huurcommissie.

Verdeling van de kosten

De Huurcommissie verdeelt de kosten als volgt: 70% van de kosten zijn voor rekening van de huurders en 30% van de kosten zijn voor rekening van de verhuurder. Als je de eindafrekening bekijkt is het dus belangrijk dat dit hierop vermeld staat. Wordt het volledige salaris van de huismeester toegevoegd aan de rekening? Dan kan je een klacht indienen bij de verhuurder. Dit zal dan aangepast moeten worden.

(Tekst gaat verder onder deze foto)

servicekosten voor een huismeester

Klacht over de huismeester

Vind je dat de huismeester zijn of haar werkzaamheden niet goed uitvoert? Of klopt de specificatie op de eindafrekening niet? Het wordt aangeraden om eerst contact op te nemen met de verhuurder. Mogelijk kan je samen tot een oplossing komen. Lukt dit niet? Dan heb je uiteraard de mogelijkheid om contact op te nemen met de Huurcommissie. Mogelijk kunnen zij jou verder helpen.