Servicekosten voor huisvuil

Op de eindafrekening voor de servicekosten worden verschillende kosten gespecificeerd. Hieronder kunnen ook kosten voor huisvuil worden opgenomen. Dit is het geval wanneer de verhuurder een vuilniscontainer ter beschikking stelt voor de huurder(s). Op deze pagina lees je hier meer over.

Welke servicekosten vallen onder huisvuil?

Als een verhuurder een vuilniscontainer ter beschikking stelt voor huurders kan de verhuurder hiervoor kosten in rekening brengen. Op de eindafrekening wordt dit gespecificeerd als huisvuil. Niet iedere verhuurder brengt hiervoor kosten in rekening. Voor sommige panden wordt dit ook via de gemeente geregeld. Als huurder betaal je deze kosten dan rechtstreeks aan de gemeente.

Welke kosten mag de verhuurder doorberekenen?

De verhuurder mag twee kosten opnemen in de servicekosten voor huisvuil: de kosten voor vuilniszakken en het transport daarvan. De verhuurder mag echter geen gebruiksvergoeding voor de vuilniscontainer berekenen.

Wel mag de verhuurder de kosten van het legen door een derde partij in rekening brengen. Stel: een bedrijf haalt de vuilnis eenmaal per week op dan mag de verhuurder dat bij de huurders in kosten brengen. Dit dient gelijkmatig te worden verdeeld over de verschillende huurders in het pand. De kosten worden daarmee gelijk verdeeld over het aantal woningen.

(Tekst gaat verder onder deze foto)

servicekosten voor huisvuil

Klacht over de servicekosten voor huisvuil?

Heb jij het idee dat de servicekosten voor huisvuil niet evenredig zijn verdeeld? Of zijn de kosten te hoog? Of worden er misschien wel gebruikskosten in rekening gebracht? Dan kan je hierover in overleg gaan met de verhuurder. Kom je er niet uit? Dan kan je eventueel de Huurcommissie inschakelen.