Servicekosten voor het ontstoppen van leidingen en rioleringen

Er zijn nogal wat onduidelijkheden over de servicekosten voor het ontstoppen van leidingen en rioleringen. Mag de verhuurder zomaar de kosten voor het ontstoppen doorberekenen aan de huurder? En voor welke kostenposten is de huurder zelf verantwoordelijk? Belangrijke vragen, want het ontstoppen van leidingen en rioleringen kan soms aardig in de papieren lopen. In deze blog wordt alles uitgelegd over de servicekosten voor het ontstoppen hiervanleidingen en rioleringen.

Welke leidingen en rioleringen vallen onder de servicekosten?

Als huurder ben je verantwoordelijk voor de kosten van het ontstoppen van leidingen en rioleringen die zich in jouw woning bevinden en waar jij zelf relatief makkelijk bij kan. Als huurder ben je niet verantwoordelijk voor een eventueel gemeenschappelijk deel van de leidingen en rioleringen die de toe- en afvoer zijn van meerdere zelfstandige woningen.
Samengevat mag een verhuurder alleen servicekosten berekenen voor het ontstoppen van het onderstaande:

  • Zich binnen de woning bevinden;
  • Waar jij gemakkelijk bij kan;
  • Geen andere woningen bedienen.

(Tekst gaat verder onder deze foto)

Servicekosten voor het ontstoppen van leidingen en rioleringen

Wat valt er niet onder deze kostenpost?

Een verhuurder mag dus nooit servicekosten in rekening brengen voor het ontstoppen van gemeenschappelijke leidingen en rioleringen. Ook niet voor het ontstoppen van de installaties waar jij als huurder niet bij kan komen. Mocht er lekkage ontstaan door een technisch probleem in de leidingen of rioleringen, dan is de verhuurder verantwoordelijk voor de kosten. De reparatiekosten mogen in geen enkel geval doorberekend worden in de servicekosten van de huurder.
De verhuurder mag de volgende zaken niet meerekenen in de servicekosten:

  • Ontstoppen van gemeenschappelijke leidingen en rioleringen;
  • Ontstoppen van leidingen en rioleringen waar de huurder niet bij kan;
  • Reparatiekosten voor technische gebreken.

Welke kosten mag de verhuurder doorberekenen?

Over het algemeen is de huurder zelf verantwoordelijk voor zijn eigen deel van de leidingen en rioleringen. De huurder zal dit daarom zelf moeten ontstoppen als dit nodig mocht zijn. Het kan zijn dat de huurder dit niet wil of niet kan. In die gevallen mag de verhuurder de volledige kosten van het ontstoppen wel doorberekenen aan de huurder.

Wie betaalt de kosten voor een ontstoppingscontract?

Om problemen met onderhoud te voorkomen, kan een verhuurder er voor kiezen om een ontstoppingscontract af te sluiten met een leverancier. In de meeste gevallen sluit de verhuurder dan een contract af om zowel de gemeenschappelijke als de individuele leidingen en rioleringen te onderhouden. Als dat zo is, dan mag de verhuurder 50% van deze kosten doorberekenen aan de huurder. De overige 50% moet de verhuurder zelf betalen.

Klachten over de servicekosten voor het ontstoppen van leidingen en rioleringen?

Er kan nog wel eens discussie ontstaan over welk gedeelte nou onder de verantwoordelijkheid van de huurder vallen en welk deel niet. Ook is er geregeld onenigheid over de gemakkelijke toegang tot de leidingen en rioleringen. Als er onenigheid ontstaat, kan de verhuurder een klacht indienen bij de huurcommissie. Die zal in eerste instantie proberen te bemiddelen tussen de twee partijen. Ook kan de huurder een formele procedure beginnen tegen te verhuurder als de partijen er pratend niet uitkomen.