Servicekosten voor reinigen afvoer- en ventilatiekanalen

De verhuurder kan verschillende kostenposten als servicekosten doorberekenen aan de huurder, waaronder kosten voor reinigen afvoer- en ventilatiekanalen. De kosten die worden doorberekend voor het voor reinigen van afvoer- en ventilatiekanalen moeten wel daadwerkelijk door de verhuurder zijn gemaakt.

Wat zijn eigenlijk servicekosten voor reinigen afvoer- en ventilatiekanalen?

Onder servicekosten voor het reinigen van afvoer- en ventilatiekanalen valt het schoonhouden van afvoerkanalen. Je kunt hierbij denken aan de afvoer van een wastafel of het leegvegen van de dakgoot. Onder het ventilatiekanaal worden bijvoorbeeld een luchtrooster of schoorsteen verstaan. De huurder is alleen verantwoordelijk voor het riool tot aan de aansluiting op het gemeenteriool, of waar hij zelf bij kan.

Welke kosten voor het reinigen van afvoer- en ventilatiekanalen mag de verhuurder doorberekenen?

De huurder is verplicht om de afvoer- en ventilatiekanalen, waar hij of zij zelf bij kan, zelf te reinigen en schoon te houden. Als de verhuurder zorgdraagt voor het schoonhouden van deze zaken dan mag de verhuurder servicekosten voor reinigen afvoer- en ventilatiekanalen aan de huurder door berekenen. Dit mag ook wanneer de verhuurder hier iemand voor inhuurt.

(Tekst gaat verder onder deze foto)

Servicekosten voor reinigen afvoer- en ventilatiekanalen

Hoe worden de servicekosten voor het reinigen hiervan berekend?

De verhuurder mag de kosten die hij daadwerkelijk heeft gemaakt om de afvoer- en ventilatiekanalen waar de huurder zelf bij kan te reinigen doorberekenen aan de huurder. Dit gaat alleen over de kosten voor het dagelijkse onderhoud en het reinigen. De kosten voor groot onderhoud en vervanging van de deze zaken of installaties is al opgenomen in de kale huurprijs. De verhuurder mag deze kosten dus niet in rekening brengen aan de huurder.

Heb je vragen over de berekening van de kosten voor deze servicekosten?

Als je vragen hebt over hoe de kosten op je eindafrekening voor reinigen afvoer- en ventilatiekanalen tot stand zijn gekomen kun je dit het beste eerst voorleggen aan je verhuurder. Als dat niet genoeg duidelijkheid oplevert kun je ook contact opnemen met de Huurcommissie.