Servicekosten voor schilderwerkzaamheden

Kosten voor schilderwerkzaamheden zijn één van de kosten die de verhuurder mag doorberekenen aan de huurder in de vorm van servicekosten. Welke kosten daar precies mee worden bedoeld lees je hieronder.

Wat wordt er eigenlijk bedoelt met schilderwerkzaamheden?

Onder schilderwerkzaamheden valt het schilderen van de huurwoning. Dit gaat wat betreft de servicekosten alleen over het schilderen van de binnenzijde van een woning. Alle kosten voor het schilderen van de buitenzijde van een woning zijn voor kosten van de verhuurder.

Welke kosten voor schilderwerkzaamheden mag de verhuurder doorberekenen?

De huurder is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en dus ook het schilderwerk aan de binnenzijde van een woning. Dit geldt ook voor voorbereidende werkzaamheden voor het schilderen zoals het plamuren, het opvullen van gaten en repareren van kleine krimpscheuren. Niet alle schilderwerkzaamheden die de verhuurder verricht aan de binnenzijde van een woning kan hij doorberekenen aan de huurder. Als het nodig is de woning te schilderen om deze te kunnen verhuren zijn de kosten voor de verhuurder. Alleen wanneer de verhuurder werkzaamheden voor het schilderen laat uitvoeren op verzoek van de huurder mag de verhuurder kosten doorberekenen als servicekosten.

(Tekst gaat verder onder deze foto)

servicekosten schilderwerkzaamheden

Hoe worden de servicekosten voor schilderwerkzaamheden berekend?

Als de verhuurder de kosten voor schilderwerkzaamheden in rekening mag brengen als servicekosten heet dat een gebruiksvergoeding. Dit is een vergoeding die een verhuurder kan vragen wanneer een huurder gebruik maakt van roerende producten in de huurwoning zoals bijvoorbeeld een koelkast of meubilair. Deze gebruiksvergoeding gaat dus ook op voor schilderwerk. De verhuurder mag deze gebruiksvergoeding over een periode van 5 tot 10 jaar doorberekenen als servicekosten. Wanneer het om een onzelfstandige woonruimte gaat, mag de verhuurder wel kosten in rekening brengen voor schilderwerkzaamheden aan de binnenzijde van een woning. De totale kosten worden dan via een verdeelsleutel doorberekend als servicekosten aan de huurders.

Heb je vragen over de berekening van de kosten voor het schilderen?

Neem contact op met de verhuurder als het je niet duidelijk is wat hij bedoelt met kosten voor werkzaamheden voor schilderen. Ook de Huurcommissie kan je helpen als er onduidelijkheden blijven bestaan over deze specifieke servicekosten.