Servicekosten voor tuinonderhoud

Op je eindafrekening heb je wellicht onder het kopje servicekosten tuinonderhoud zijn staan. De verhuurder mag verschillende kosten die hij maakt voor de woning als servicekosten in rekening brengen aan de huurder. De kosten die de verhuurder maakt om de tuin te onderhouden kan in sommige gevallen worden doorberekend aan de huurder. In welke situaties tuinkosten doorberekend kunnen worden, lees je hieronder

Wat wordt er bedoeld met kosten voor tuinonderhoud?

Met tuinonderhoud worden de kosten bedoelt die worden gemaakt om een gemeenschappelijke tuin te onderhouden, bijvoorbeeld een gedeelde tuin bij een appartementencomplex. Dat kan gaan over het bewateren van de tuin, als over het verzorgen en snoeien van de beplanting.

Welke kosten voor tuinonderhoud mag de verhuurder doorberekenen?

Onder tuinonderhoud valt dus alleen het onderhoud van een gemeenschappelijke tuin. Privé tuinen van huurders vallen hier niet onder. Maar niet in alle gevallen kan de verhuurder de kosten voor het tuinonderhoud doorberekenen. Het gaat alleen om een gemeenschappelijke tuin die uitsluitend toegankelijk is voor de bewoners. Als het een openbare tuin is waar ook mensen van buiten het complex toegang toe hebben, dan mag de verhuurder de kosten niet doorberekenen aan zijn huurders. Dat geld ook door de zogenaamde kijktuinen. Dit zijn bijvoorbeeld tuinen in een omsloten binnenruimte die de bewoners wel kunnen zien, maar waar ze niet in kunnen. In dat geval is de verhuurder volledig verantwoordelijk voor de onderhoudskosten van de tuin.

(Tekst gaat verder onder deze foto)

servicekosten voor tuinonderhoud

Hoe worden de kosten voor tuinonderhoud berekend?

Wanneer het een gemeenschappelijke tuin betreft waar alleen de bewoners van het pand toegang toe hebben worden de kosten evenredig verdeeld over de bewoners. De verhuurder kan overigens geen kosten in rekening brengen die hij maakt om een gemeenschappelijke groenvoorziening aan te leggen.

Heb je vragen over de berekening van de kosten voor onderhoud van de tuin?

Het kan zijn dat je vragen hebt over hoe de berekening voor de kosten voor tuinonderhoud tot stand is gekomen. Neem dan contact op met de verhuurder en vraag naar een duidelijke specificatie.